Přeskočit navigaci

Parabellum Militaria – militárie, nakladatelství, historie
Panzerjäger Oberfeldwebel August Kaminski

Panzerjäger Oberfeldwebel August Kaminski

Zugführer 3./schw.Pz.Jäg.Abt 655

Narozen: 9.8.1914 v Mertenheim ve Východním Prusku.

Zemřel: 15.8.2012

Vyznamenání:

Sportovní odznak, Medaile za obsazení Sudet, Železný kříž 1. a 2.třídy, Odznak za všeobecný útok, Odznak za zranění ve zlatě, Německý kříž ve zlatě, Rytířský kříž. Navržen na dubové ratolesti v květnu 1945, které mu však oficiálně nebyly přiděleny.

Leden 1945

1.1. Dne 30.12.1944 jsem se vrátil z dovolené od rodiny.  Naše rota se nachází u Belno. Vojáci jsou v bunkrech, před kterými jsou rozsáhlá minová pole.  Jsme podřízeni pod velení 291 pěší divize. Mnoho opevnění v našem sektoru.

9.1. Oslava narozenin Uffz. Zietsche.

11.1. Velká ruská ofenzíva je očekávána.

12.1. Heslo „Wiking“. Sovětký útok začíná ve 3.00 silnou dělostřeleckou palbou na sousední jednotku vpravo – 24.tankový sbor. Poddůstojník Rühl padl. 17 kusů našich samohybných děl připraveno k boji.

13.1. Rusům se podařil průlom naší hlavní obranné linie (dále již HKL), který jsme protiútokem zlikvidovali a obranu zpět zacelili. V úseku 24.tankového sboru jsou hluboké průlomy Sovětů do jejich týlu.

14.1. Změna pozice k zatlačenému 24.tankovému sboru k polskému městu Kielce. Ve sboru jsme společně s 16.pěší, 17 tankovou a 20.divizí pancéřových granátníků. Rusové stojí kousek od města Kielce. 10 kusů samohybek připraveno k boji. Podřízení 20.tankové divizi.

15.1. 1 tank T 34 odstřelen. Podůstojník Frommbein a desátník Koschke zraněni. Jednotka Kaminski rozbita. 4 T34 přepadli naši kolonu a zničili 3 Nashorny. Připravené k boji pouze 3 samohybná děla.

16.1. Rota je pod mým velením u Zagnansk. Velitel roty je na dovolené v Tross. Můj Schwimwagen shořel po útoku hloubkaře. 5 samohybek připraveno k boji. 2 kusy odstřelené.

17.1. 7 kusů Nashornů zničeno nebo odstřeleno v boji. Odpoutávání bojem od nepřítele pokračuje. Rusové jsou daleko za našimi zády v prostoru měst Česntochová a Katowice. Nemáme benzín.

18.1. 2 samohybná děla zničena. Ústup přes Petrikau a Tomaszow jižně od Lizmannstadt. Náš oddíl 2 je obklíčen. Části oddílu 1 se k němu snaží probojovat a vysvobodit je.

19.1. První oddíl totálně zničen v bitvě s ruskými tanky. Rota je bez ochrany.

20.1. Nashorn č. 322 jako poslední samohybné dělo zničeno. V rotě máme pouze 1 obojživelné VW, 2 motocykly, jednu nákladní 4,5 tunu, 1 nákladní 3 tunu a 1 obrněné vozidlo pro převoz munice. Ústup přes Kalisch, Ostrowo jižně ke Krotoschin.

21.1. Obrněné muniční vozidlo zničeno leteckým útokem. Dále ustupujeme přes Gostingen, Lissa, Fraustadt, Glogow, Primkenau, Sprottau.

26.1. U Saganu se setkáváme se zbytkem roty. Podřízení jako rezerva pod štáb v Hedwigsdorfu. Ubytování v Bullendorf.

Únor 1945

1.2. Telefonát s OKH (Vrchní armádní velení). Nadporučík Rohweder dostal rozkaz k přesunu do Spemberg.

2.2. Setkání s náhradním oddílem ve Sprembergu. Ubytování v Kochsdorf, večer posezení v Café Richter.

3.2. Budování pozic a obrany města Spremberg.

6.2. Rota přebírá 13 nových Nashornů v Saganu, velitel roty pořádá oslavu jeho narozenin.

7.2. Vyzbrojení dvou čet z náhradního výcvikového oddílu. Nadporučík Rohweder v rotě.

8.2. Odjezd do Saganu, ale žádný Nashorny jsme tady nenašli.

9.2. Naše samohybná děla nalezena. Nemáme žádné krytí ani polní kuchyni.

11.2. Ochrana příjezdových komunikací k letišti, severovýchodně u Sorau. Sněhová vánice. Podřízení pod 20. divizi pancéřových granátníků.

12.2. Přes Sagan do Sprottau. Jednotka poručíka Rüngera zničila 4 nepřátelské protitankové kanony. Od 17.00 znovuobsazení předmostí města Sagan. 12 strojů připraveno k boji.

13.2. Rusové přetnuli hlavní silnici ze Sagunu do Sorau. Rota se shromažďuje v Marsdorf. Noční přesun v dešti.

14.2. 20. divize pancéřových granátníků útočí s podporou tanků ve směru na Benau. Naše rota zajišťuje prostor na západ proti nepřátelským tankům. Jednotka Nashornů pod mým velením odstřelila 3 tanky T 34, čtyři nákladní auta s pěchotou, jeden obrněný transportér a jeden protitankový kanon. 12 samohybek připraveno k boji. Poddůstojník Niklas organizuje oslavu kořalkou.

15.2. Poddůstojník Grothe a štábní desátník Lang zraněni. Nepřátelský pěší útok odražen.

16.2. Další útok ruských pěšáků odražen. Ze Sorau přivezli 140 lahví 0,5 l brandy-vínovice, 48 litrový soudek rumu a jeden pytel zrnkové kávy. S chutí každý den do alkoholického opojení!

17.2. Jednotka Kaminski zničila v boji jedno protitankové dělo, jeden nákladní vůz, jeden obrněný vůz a jeden těžký tank KV 85. Poddůstojník Obermaier padl. Poddůstojník Ankert, vojín Überschar zraněni.

18.2. Vojín Dannemann zraněn.

19.2. Rota se shromažďuje v Kunzendorf. Poručík Runger lehce raněn.

20.2. Jednotka Gampfer útočí na Gurkau západně od Sorau. Má jednotka vyráží směrem na Triebel. Od 22.00 hodin obsazování Lausitzer Neisse a Gross Särchen. 10 Nashornů připraveno k boji.

21.2. Jednotka Kaminski odstřeluje tři tanky T34/85. Rota se shromažďuje u Jerischke.

22.2. Předmostí v Bad Muskau.  Rota (bez 1.oddílu) je pod velením Výsadkové pancéřové divize „Hermann Göring“.

23.2. Štábní desátník Majewski zraněn. Jäger Riolke padl nečekaně do rukou Rusů.

24.2. Akce na záchranu Jägra Riolke, který byl úspěšně zachráněn. 1.oddíl zpět u roty. Desátník Slerzyk zraněn. Šest samohybných děl připraveno do akce.

25.2. 1.oddíl se přesouvá ke Köbeln

Březen 1945

6.3. Jednotka Kaminski v klídku.

8.3. Poručík Runger, Feldwebel Jahn zraněni při zásahu domu nepřátelským dělem.

10.3. Útok na předmostí byl odražen. Šest Nashornů připraveno k boji.

14.3. Divize „Hermann Göring“ u 545. Divize lidových granátníků V. Korpsu.

15.3. Rozkaz k navagónování ve Weisswasser

16.3. Příprava k transportu do Gablenz.  Jízdenky pro mužstvo zakoupeny v 7.10 ráno.

17.3. Nádraží ve Weisswasser. Oslavujeme. Mlha!

18.3. Nádraží ve Weisswasser. Opět do rána! (myšleno popíjení a zábava)

19.3. Nádraží ve Weisswasser. Poslední kořalka vypitá!

20.3. Od 7.00 transport vlakem. V 15.00 příjezd do Görlitz.

21.3.  V 6.00 poslední vykládka. Pod velením 72.pěší divize. Ubytování v Ober-Schreibersdorf.

22.3. Spolupráce se Střeleckým praporem Fyzilírů č. 72 (Füsilier Batalion 72). Spojení s plukem 124 a 266. Viděl jsem úplné zničení slezského města Lauban.

26.3. Přemístění k Hennersdorf 6 km severozápadně od Görlitz. 17 Nashornů připraveno k boji.

27.3. Přesun k železničnímu transportu do Görlitz – lužickosrbského Zhořelce.

28.3. Jízda transportním vlakem přes Lauban, Hirschberg(polská Jelení Hora) Glatz, Olomouc do Bohumína.

29.3. Vykládka v Bohumíně a začlenění do 1. Tankové armády pod velením generála Nehringa. Podřízení 11. Sboru a spojení s 371. pěší divizí.

30.3. Oddíl Kaminski u průzkumného oddílu 17 (později KG Meier) odstřeluje u obce Sudice, okr. Opava jeden nepřátelský tank. Oddíl Enichlmayer odráží nepřátelské pěší útoky u Vojnovic u Ratiboře.

31.3. Oddíl Enichlmayer odstřeluje 4 nepřátelské tanky. Ve spolupráci s oddílem Kaminski ničí 7 protitankových děl a jeden moždíř. Poddůstojník Pink, Klehr, Funk, Seeliger a Oberfeldwebel Gampfer zraněni. Berendorf, kde je naše rota v obraně, je pod silnými leteckými útoky.

Duben 1945

1.4. První velikonoční svátek. Poddůstojník Burger padl. Večer změna pozic. Od civilního obyvatelstva jsme dostali báječné koláče, klobásy a místní chléb (Mnohem lepší než armádní!).

2.4. Přesun k 1. Ski Jäger Divizi do Oldříšova a Plště. Oddíl Kaminski ničí T34/85. Oddíl Enichlmayer 4 nepřátelské tanky.

3.4. Vytvořen oddíl Gampfer z 2 samohybných děl a odeslán na pomoc 68. pěší divizi.

4.4. Oddíl Gampfer zničil u předmostí vesnice Roschkau/ Roszków 2 děla ráže 12,2 a dva protitankové kanony.

6.4. Podřízení pod bojovou skupinu 17.pancéřové divize. 3.oddíl zlikvidoval nepřátelskou B-Stelle (Beobachtung Stelle-pozorovatelská pozice) v kostelní věži v Tvorkově. 9 Nashornů připraveno k boji.

8.4. 1.oddíl likviduje kolonu s protitankovými kanony u Roschkau/Roszków. 3.oddíl opět s úspěchem odstřeluje další B-Stelle v zvonici kostela v Berendorf(???).

9.4. Návrat oddílu Gampfer od 68.pěší divize. 11 samohybných děl připraveno k boji.

11.4. Prapor v lese severozápadně od Bohuslavice okr. Opava.

12.4. Přesun 17. Pancéřové divize do prostoru Klebš – Štěpánkovice. 13 Nashornů připraveno k boji.

15.4. Silné ruské útoky proti 79. Jäger Division. Oddíl Kaminski likviduje 17 nepřátelský obrněnců, především samohybných děl.  Zug Enichlmayer zničil „Nosorožcem“ obávaný těžký tank „Stalin“. Je to první zničený Stalinec Nashornem v jednotce. Desátník Gaibel padl, Feldwebel Seeliger, desátník Kureek zraněni během silných sovětských leteckých útoků. 12 samohybných děl připraveno k boji.

16.4. Oddíl Gamfer ničí severně od města Kravaře tři samohybná děla, čtyři T34/85 a další těžký tank „Stalin“.Oddíl Enichlmayer zničil jednu T34/85 a pět protitankových děl.  Nashorn č. 322 zničen. Poddůstojník Göttel padl, desátník Undeutsch a vojín Pritz zraněni. 2. Oddíl odjíždí do Opavy. Zbývá nám 7 Pz.Jägrů k boji.

19.4. V prostor 17. Pancéřové divize. 9 samohybných děl připraveno k boji.  Poddůstojník Pawlek a desátník Kempke zraněni. 2.oddíl se vrací z Opavy.  Všichni se šťastně dostali přes řeku Opava zpět.

20.4. U obce Suché Lazce likviduje 3.oddíl tři T34/85 a jeden tank „Stalin“. Poddůstojník Wachner a desátník Frenzel zraněni.  10.Divize pancéřových granátníků přebírá náš úsek.

21.4. Desátník Christ zraněn. 9 „Nosorožců“ připravených k boji.

22.4. Rusové obsadili Opavu. 10 samohybek připravených k boji.

23.4. Rota v prostoru kolem města Branka a Hradec na Moravě u 1. Ski Jäger Divize a 16. Pancéřové divize. 10. „Jägrů“ připraveno k boji.  Oddíl Enichmayer zničil 2 protitanková děla, můj oddíl jedno.  Oberfeldwebel Reisenwedel a svobodník Gysser zraněni.

24.4. Rota je západně od Branky. 8. Samohybných děl připraveno k boji. Oddíl Gampfer likviduje 2 protitanková děla a 1 nákladní vůz.

25.4. Oddíl Enichlmayer organizuje přesun 680 litrů 98% destilátu. 7 samohybek připravených k boji.

26.4. 3. Oddíl likviduje celou baterii dělostřelectva (4-6 děl), jedno protitankové dělo a dva těžké minomety. 1.oddíl ještě jedno protitankové dělo u Filipovic.

30.4. Prostor Fulnek. 1.oddíl likviduje náklaďák s dělem. 2.oddíl odstřeluje jeden nepřátelský tank a celou dělostřeleckou baterii. Provádí ochranu 54.pěší divize před nepřítelem.

Květen 1945

1.5. Desátník Renner zraněn.

2.5. Desátník Renner umírá na hlavním obvazišti.

3.5. Čtyři kusy samohybných děl připravené k akci. Rota je západně od Odry. Poslední „Nosorožci“ bojují v těžké bitvě. Rusové zasadily hluboké průlomy v obraně 10. Divize pancéřových granátníků a 4. Horské divize.

4.5. V pozdním odpoledni ústup přes Potštát severně od Olomouce do Babic u Štemberka – jedeme celou noc.

5.5. Samohybná děla č. 331 (Uffz.Schmidt, č. 322 (Uffz.Pommer), č. 334 (Fw.Jahn) zničeny v Petrovicích u Domašova.  Odjezd do Babic.

6.5. Jízda do Svébohova severovýchodně od Zábřehu. Oddíl Enichlmayer zničil u Uničova 2 protitankové kanony.  Nashorn č. 232 (Fw. Riothe), č.311 (Uffz. Kohs) zničeny vlastní posádkou u Uničova. Číslo 313 (Fw. Windecker) a 314 (Fw. Seeliger) odstřeleny nepřítelem.

7.5. Pokračujeme v cestě přes Čechy. Míjíme Petrovice a Vysoké Mýto.

8.5. Jedeme nepřetržitě ve dne v noci přes Chrudim, Čáslav, Zruč a Tábor.

9.5. Ve 13.30 přejíždíme Vltavu a v Písku se vzdáváme Američanům. Jsme umístěni ve sběrném táboře pro zajatce na louce u jezera nedaleko obce Dobev v okresu Písek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.


Kontakty:

Parabelum Militaria

Tel.: +420 774 740 808

Internet: www.parabellum-militaria.com

 

Sídlo společnosti:

Horní Žďár 39

36301 Ostrov

Kudy k nám:


© Text 2019 Thomas Posselt. © Design 2019 Bc. Jiří Převrátil. Všechna práva vyhrazena.
Vyrobil v roce 2019 Bc. Jiří Převrátil | email: admin@parabellum-militaria.com | RSS | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Ochrana osobních údajů

Účelem těchto stránek není propagovat jakékoli politické názory či hnutí, především ta směřující k potlačení práv a svobod člověka, ale propagovat historické reálie a badatelské úspěchy několika našenců!