Kniha „Naši“ Němci

Bádání a zájem o německé veterány mě po letech přivedl k napsání odborných článků do časopisů specializující se na období 2.světové války. Pravidelně jsem přispíval do tuzemských i zahraničních plátků. Později mě blízký kamarád Jiří Štěpánek přesvědčil, že bych měl napsat nějakou knihu. Volba padla na vojáky Wehrmachtu, jenž se narodili na území prvorepublikového Československa, potažmo Rakouska-Uherska. Shromažďování informací okolo těchto vojáků jsem se věnoval po celou dobu a je nejobsáhlejší. Přirozeně jsem při bádání narazil i na vysoce vyznamenané vojáky a časem se zájem začal více prohlubovat. Byl to první impulz shromáždit kompletní seznam těchto nositelů. Začal jsem pátrat v archivech, veteránských organizacích či u samotných veteránů. Mnoho kolegů badatelů z celého světa mi pomáhali se sháněním informací a fotografií. Nakonec jsem měl štětí, že jsem koupil archiv pana Bartla, který se tomuto tématu věnoval nezávisle na mě v osmdesátých letech. Jeho předčasná smrt nedovolila vydat knižní edici o těchto vojácích. O tento cíl se pokoušel i belgický historik Bart Vaestraten a vytvořil přepis archivu do elektronické knihy. Jak jsem sám zanedlouho poznal, mnoho informací bylo neúplných nebo nepodložených. Domluvili jsme se na stáhnutí díla a předání všech podkladů mojí osobě s tím, že vytvořím ucelenou a především řádně podloženou knihu o těchto vojácích. Po třech letech se mi podařilo doplnit a opravit základní obsah a vytvořit tak první díl knižní trilogie. První díl obsahuje nositele Rytířského kříže Železného kříže, jejichž příjmení začíná abecedně na A až K, který se narodili na území prvorepublikového Československa. Na 280 stranách jsou dokumentárně zachyceny životopisy jednotlivých vojáků, doplněný o 300 fotografií, obrázků, maleb a monografií. Dle dostupnosti informací se každá kapitola liší. Některé mají pouze základní informativní data, další jsou rozšířeny o osobní vyprávění či jiné interesantní informace. Mnoho výňatků z osobních interview s těmito veterány podtrhuje atmosféru bojů, za které obdržely toto vysoké vyznamenání a dostali se mezi vojenskou elitu. Jsou zde zachyceny osobní lidské tragédie a to jak při smrti v boji tak i během vyhnání v poválečné době. Všechny data  a informace jsou podložena. Možné spekulace či pochybnosti jsou pouze v ojedinělých případech jasně označeny. Kniha je doplněna i o příběhy neoficiálních nositelů Rytířského kříže. Tímto je seznam naprosto doplněn a obsah dovršen. Tímto dílem vyplňuji prázdné místo historické mozaiky naší země. Na našem knižním trhu se ještě nikdo tak obsáhle nevěnoval tomuto tématu. Tato kniha je tímto cílem. Je možné, že některé citlivé informace týkající se vyhnání Němců v poválečném období rozjitří klidnou hladinu československého rybníku, nicméně se tak stalo a nelze je zatajovat.

Stejně jako obsahu jsme věnovali i péči vizáži samotné knihy. Oslovili jsme experty na knižním trhu a rozhodli se pro nejvyšší kvalitu. Kniha je ve formátu A4 s pevnými deskami, jejíž titulní stranu triumfuje samotné vyznamenání a tváře několika jeho držitelů. Kvalitě dobových fotografií jsme věnovali mnoho času s úpravami do nejvyšší kvality. Velikost písma jsme přizpůsobili  i starší generaci. Sepisování životopisů jsem nastavil jasnou osnovu podle které se držím u všech článků. Začátky kapitol obsahují vždy osobní jmenné udaje, datum narození a smrti a hodnost v češtině a němčině. Následuje osobní fotografie a stať, kdy a v jaké vojenské hodnosti a funkci voják obdržel Rytířský kříž. Poslední uvedené jsou v češtině i němčině.

Následuje samotný obsah životopisu, který začíná informacemi o rodičích, datumu a místě narození. Poté se v krátkém odstavci čtenář dozví o dosaženém školním vzdělání či zaměstnání před nástupem k armádě. Obsah dál pokračuje informací kam voják narukoval a jakým výcvikem prošel. Dále pak informace o jeho bojovým nasazení, vojenské službě a jednotce, vyznamenáních a povýšeních. Vyznamenání Rytířským křížem Železného kříže je věnován samostatný odstavec.  Zbytek článku obsahuje další vojenské nasazení a případná vyznamenání či povýšení. Konec životopisu se zabývá ukončením vojenské služby, případném zajetí a poválečné životní kariéře. Na závěr jsou uvedeny data o smrti vyznamenaného.

Tam kde jsou dva rozdílné historické prameny je čtenáři vždy uveden zdroj. Jelikož se jedná o dokumentární literaturu faktu, zdroje jsou uvedeny v závěrečné části knihy. Neustále každým dnem nacházíme nové informace a dokumenty. Je nutné vysvětlit, že všechny informace jsou podloženy z dostupných možností a zcela ne vše se podařilo do knihy zachytit.

Pevně věřím, že čtenář dostane do ruky kvalitní seznam informací, které může použít pro další bádání a svůj rozvoj historika zajímající se o toto téma.

T.Posselt

Září 2019